fbpx

dme.video Careers

WE ARE HIRING!

dme.video je kreativni studio koji stvara digitalni sadržaj za domaće i inostrano tržište. Otvaramo konkurs za pozicije:

ACCOUNT MANAGER

ODGOVORNOSTI
 • Rad sa klijentima, gradjenje i održavanje odnosa i svakodnevna komunikacija
 • Organizacija vremena i dnevnih obaveza kroz CRM program
 • Upravljanje projektima video produkcije i animacije
 • Koordinacija i kontrola sprovodjenja aktivnosti kreativnog tima kao i izrada brief-ova
 • Svakodnevna komunikacija i koordnacija sa ostatkom tima kao i menadžerima, što uključuje izveštavanje o planovima i ciljevima
 • Kreiranje finansijskih ponuda

 

NEOPHODNE KVALIFIKACIJE
 • Visok nivo poznavanja Microsoft Office-a, Google Docs suite-a
 • Osnovno poznavanje Adobe Creative Cloud-a
 • Dobre veštine komunikacije i društvene interakcije
 • Lična odgovornost prema rokovima i kvalitetu projekata
 • Tečna pismena i usmena poslovna komunikacija na srpskom i engleskom jeziku
 • Iskustvo u vodjenju projekata kao i budžetiranje istih, minimum godinu dana
 • Iskustvo na projektima definisanih rokova
 • Timski rad
 • Multi-tasking, sposobnost rada na više projekata istovremeno

 

DODATNE PREDNOSTI
 • Iskustvo u radu u marketinškim agencijama
 • Iskustvo u radu sa video produckijom / 2D ili 3D animacijom
 • Strast za digitalne medije i inovaciju

 

ŠTA NUDIMO
 • Rad sa uspešnim kolektivom u sferi video produkcije, animacije i web design-a
 • Delimično fleksibilno radno vreme
 • Mogućnost rada od kuće
 • Konkurentna primanja

PROJECT MANAGER

ODGOVORNOSTI
 • Rad sa klijentima, gradjenje i održavanje odnosa i svakodnevna komunikacija
 • Organizacija vremena i dnevnih obaveza kroz CRM program
 • Upravljanje projektima video produkcije i animacije
 • Koordinacija i kontrola sprovodjenja aktivnosti kreativnog tima kao i izrada brief-ova
 • Svakodnevna komunikacija i koordnacija sa ostatkom tima kao i menadžerima, što uključuje izveštavanje o planovima i ciljevima
 • Kreiranje finansijskih ponuda
NEOPHODNE KVALIFIKACIJE
 • Visok nivo poznavanja Microsoft Office-a, Google Docs suite-a
 • Osnovno poznavanje Adobe Creative Cloud-a
 • Dobre veštine komunikacije i društvene interakcije
 • Lična odgovornost prema rokovima i kvalitetu projekata
 • Tečna pismena i usmena poslovna komunikacija na srpskom i engleskom jeziku
 • Iskustvo u vodjenju projekata kao i budžetiranje istih, minimum godinu dana
 • Iskustvo na projektima definisanih rokova
 • Timski rad
 • Multi-tasking, sposobnost rada na više projekata istovremeno
DODATNE PREDNOSTI
 • Iskustvo u radu u marketinškim agencijama
 • Iskustvo u radu sa video produckijom / 2D ili 3D animacijom
 • Strast za digitalne medije i inovaciju
ŠTA NUDIMO
 • Rad sa uspešnim kolektivom u sferi video produkcije, animacije i web design-a
 • Delimično fleksibilno radno vreme
 • Mogućnost rada od kuće
 • Konkurentna primanja

2D ANIMATOR

ODGOVORNOSTI
 • Kreiranje 2D video animacije uključujući karaktere, ikonografske elemenate i pozadine, uz upotpunjavanje odgovarajućim vizuelnim i zvučnim efekatima.
 • Animacija explainer videa
 • Interakcija i kreativni rad sa drugim članovima tima (project manager, art director, ilustrator) u svrhu iznalažanja najboljeg kreativnog predloga u procesu izrade videa.
 • Animacija motion graphics i upotpunjavanje videa u procesu post-produkcije.
 • Kreiranje internog sadržaja sa ciljem unapređenja timskih i individualnih veština.
NEOPHODNE KVALIFIKACIJE
 • Tech Savvy : dobro poznavanje Microsoft Office-a,i Google docs-a, Dropbox-a i osnovnih kanala komunikacije (Slack)
 • Visok nivo poznavanja Creative Adobe Suite – a : PS, AI, AE,  poželjno Sposobnost brzog lociranja potencijalne poteškoće i iznalaženje kreativnog predloga rešenja
 • Dobre veštine komunikacije i društvene interakcije
 • Lična odgovornost prema rokovima i kvalitetu projekta
 • Timski rad
 • Multi – tasking i sposobnost rada na više projekata
DODATNE PREDNOSTI
 • Iskustvo sa video produckijom kao i 3D animacijom
 • Osnovno poznavanje Adobe Premiere Pro
 • Strast za digitalne medije i inovaciju
ŠTA NUDIMO
 • Rad sa uspešnim kolelktivom u sferi video produkcije, animacije i web design-a
 • Delimično fleksibilno radno vreme
 • Mogućnost rada od kuće
 • Prijatno i dinamično radno okruženje
 • Konkurentna primanja
 • Individualni plan razvoja

FINANCIAL ANALYST

ODGOVORNOSTI
 • Rukovodjenje radom sektora (planiranje, organizacija,kontrola poslova)
 • Upravljanje finansijskim tokovima – priliv i odliv
 • Planiranje novčanih tokova kao i periodični izveštavanje
 • Planiranje prihoda i rashoda kao i periodično izveštavanje
 • Budžetiranje i finansijsko planiranje, predviđanje
 • Učestvovanje u kreiranju i sprovođenju strategije kompanije
 • Učestvovanje u izradi budžeta
 • Unapređenje kontorle troškova
 • Kontrola računovodstva, obračuna zarade, nabavke nove opreme i poslovanja
 • Finansijska kontrola svih ugovora i poslova, i svih ostalih finansijskih aspekata
 • Praćenje zakonskih regulativa u oblasti finansija i računovodstva
NEOPHODNE KVALIFIKACIJE
 • Visoka stručna sprema, ekonomsko usmerenje
 • Iskustvo u radu u finansijksim službama minimum dve godine
 • Stručna znanja iz oblasti finansija i bankarstva
DODATNE PREDNOSTI
 • Temeljan i kreativan u planiranju
 • Tačnost u rokovima
 • Sposobnost donošenja brzih i samostalnih odluka
 • Dobre organizacijone sposobnosti
ŠTA NUDIMO
 • Rad sa uspešnim kolelktivom u sferi video produkcije, animacije i web design-a
 • Delimično fleksibilno radno vreme
 • Mogućnost rada od kuće
 • Prijatno i dinamično radno okruženje
 • Konkurentna primanja
 • Individualni plan razvoja